cnas2-1360945933

cnas2-1360945933
18 Februarie 2013
12015 accesări
0 comentarii
Asigurarea de sănătate este esenţială pentru a bene-ficia de servicii medicale fără plată. Pentru a dobândi însă calitatea de asigurat în cazul în care nu aveţi venituri trebuie să treceţi pe la Casa de Asigurări de Sănătate, unde vi se va elibera o adeverinţă ca act justificativ.  Iată care sunt documentele de care aveţi nevoie în funcţie de situaţia în care vă aflaţi:   - Copie după actul de identitate - Certificat fiscal din care să rezulte că nu realizaţi venituri din muncă - Documente justificative pentru dobândirea unei anumite categorii: 1.Adeverinţă de elev sau student pentru tinerii cu vârsta între 18 şi 26 de ani. 2. Un document care să arate că un copil sau un tânăr este inclus într-un sistem de protecţie socială pentru tinerii care provin din centrele de plasament şi au până în 26 de ani. 3.Un document care să ateste relaţia de rudenie sau căsătorie cu persoana asigurată pentru coasiguraţi. 4.Documente doveditoare care să ateste că se înca-drează într-una din legile speciale pentru beneficiarii legilor speciale. 5.Certificat de încadrare într-un grad de handicap pentru persoanele cu handicap. 6. Adeverinţă medicală eliberată de medicul curant pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate. 7. Adeverinţă medicală sau certificat de naştere pentru gravide sau lăuze. 8. Decizia emisă de direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială pentru persoanele care au în creştere un copil. 9. Carnetul sau adeverinţa pentru beneficiarii de indemnizaţie de şomaj. 10. Cuponul de pensie din luna anterioară sau până la dobândirea calităţii de pensionar şi adeverinţa eliberată de CJP Constanta pentru pensionari; 11. Adeverinţa emisă de unitatea centrală de cult pentru personalul monahal al cultelor recunoscute. 12. Adeverinţa eliberată de primăria de domiciliu din care rezultă că beneficiază de ajutor social pentru familiile care au dreptul la ajutor social.    

Adaugă comentariul tău

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii
Articol publicat de Florica ZDRU